počítačové sítě – internet

návrh a realizace PC sítí

 • návrh sítě dle zadaných požadavků
 • výběr vhodných komponent a struktury sítě

správa stávající počítačové sítě

 • zajištění bezproblémového chodu sítě
 • optimální řešení a nastavení počítačové sítě
 • konfigurace síťových prvků
 • lokalizace slabých míst počítačové sítě
 • návrh řešení posílení

bezdrátové sítě 2,4 GHz a 5 GHz

 • pokrytí objektů bezdrátovou sítí WiFi
 • instalace a zabezpečení Vaší bezdrátové sítě
 • zvětšení rozsahu a kvality signálu stávajících bezdrátových sítí

internet

 • ověření dostupnosti na dané adrese
 • realizace připojení